Avfallsanvisningar - Huddinge och äldre byggnader i Solna

Källsortering möjliggör materialåtervinning och minskar vår verksamhets resursförbrukning. I avfallsinstruktionerna nedan beskrivs Karolinskas hantering av källsorterat avfall, farligt avfall och hushållsavfall i Huddinge och de äldre byggnaderna i Solna.

Instruktioner källsorterat och hushållsliknande avfall

Instruktioner farligt avfall

Instructions in English