Avfallsanvisningar - nya sjukhusbyggnaden i Solna

Källsortering möjliggör materialåtervinning och minskar vår verksamhets resursförbrukning. I avfallsinstruktionerna nedan beskrivs Karolinskas hantering av källsorterat avfall, farligt avfall och hushållsavfall i den nya sjukhusbyggnaden i Solna.

Instruktioner källsorterat avfall och hushållsliknande avfall

Instruktioner farligt avfall

Instructions in English