Miljöplan 2022

I väntan på ett nytt hållbarhetsprogram för Karolinska har vi tagit fram "Miljöplan 2022", som är en en fortsättning på Hållbarhetsprogram - Miljö för perioden 2018-2021. Programmet är baserat på Region Stockholms Miljöprogram 2017-2021 och syftar till att fortsätta driva sjukhuset i en ekologiskt hållbar riktning och bidra till uppfyllande av FN:s globala hållbarhetsmål.

Hållbarhetsprogrammet består av en rad riktlinjer och totalt 18 miljömål indelat i fem målområden:

• Hållbar upphandling

• Klimatåtagande

• Hållbar läkemedelskedja

• Förbrukningsartiklar och textilhantering

• Patientmåltider

 

Hållbarhetsprogram - miljö 2018-2021