Nationell högspecialiserad vård (NHV)

Nationell högspecialiserad vård (NHV) innebär att vård av vissa särskilt sällsynta eller svårbehandlade diagnoser och vårdområden koncentreras till max fem utförare. Genom denna centralisering uppnås ökad kunskap, kvalitet och patientsäkerhet.

Socialstyrelsen beslutar vilka vårdområden som ska omfattas av denna högsta vårdnivå samt antalet tillstånd. Tillstånden följs upp regelbundet för att säkerställa hög kvalitet.

Nationell högspecialiserad vård på Karolinska

Karolinska Universitetssjukhuset har till följd av hög kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team fått förtroendet att bedriva högspecialiserad vård inom ett flertal områden:

Viss avancerad barn- och ungdomskirurgi

ME Barnkirurgi inom Tema Barn på Karolinska ansvarar för NHV-tillstånd inom viss avancerad barn- och ungdomskirurgi.

  • Anorektala och vissa urogenitala missbildningar samt vid Hirschsprungs sjukdom
  • Kirurgi vid medfött diafragmabråck
  • Missbildningar på matstrupen

Läs mer om ME Barnkirurgis verksamhet.

Fostermedicin

ME Graviditet och förlossning inom Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner på Karolinska och dess verksamhet Centrum för Fostermedicin innehar som enda sjukhus i Sverige de tre NHV-uppdragen inom fostermedicin.

  • Intrauterina behandlingar
  • Ex Utero Intrapartum Treatment (EXIT)
  • Fosterterapi

Läs mer om ME Graviditet och förlossning och dess verksamhet inom Centrum för Fostermedicin.

Behandling av barn med cochleaimplantat

ME Öron näsa hals Hörsel Balans inom Tema ARM på Karolinska är ensamutförare för NHV-tillståndet att behandla barn med cochleaimplantat.
Läs mer om ME Öron näsa hals Hörsel Balans verksamhet.

Levertransplantation

ME Transplantation inom Tema ARM på Karolinska ansvarar för NHV-tillståndet Levertransplantation. Läs mer om ME Transplantations verksamhet.

Preimplantatorisk genetisk diagnostik

ME Gynekologi och reproduktionsmedicin inom Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner på Karolinska har tilldelats NHV-uppdraget för Preimplantatorisk genetisk diagnostik. Läs mer om ME Gynekologi och reproduktionsmedicins verksamhet.

Trofoblastsjukdomar

ME Bäckencancer inom Tema Cancer på Karolinska har som ensamutförare tilldelats NHV-uppdraget för trofoblastsjukdomar. Läs mer om ME Bäckencancers verksamhet.

Mer information