Projektet Nya Karolinska Solna

Karolinska Universitetssjukhuset har ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholms läns landsting. Det innebär att de svårast sjuka och skadade patienterna kommer att tas om hand i de nybyggda sjukhusbyggnaderna. Byggprojektet Nya Karolinska Solna är en central del i en av de största satsningarna på hälso- och sjukvården i Stockholms län.

Den nya sjukhusbyggnaden är ett toppmodernt sjukhus och ett av världens mest miljövänliga universitetssjukhus. Sjukhuset öppnade för de första patienterna under 2016. Det nya sjukhuset är i full drift 2018 - verksamheten flyttar in i ett antal omgångar under året. Till sjukhuset kommer de allra svårast skadade och sjuka patienterna.

"Patienten alltid först" är ett viktigt ledord i arbetet med utformningen av nya sjukhusbyggnaden och planering av vården.

Ett nytt forskningshus, BioClinicum, som byggts i direkt anslutning till sjukhuset och närheten till Karolinska Institutet är en viktig del för de bästa möjligheterna för den patientnära forskningen.

Möter framtidens vårdbehov

Nya Karolinska Solna-projektet är en viktig del i FHS, planen för Framtidens hälso- och sjukvård, tillsammans med andra stora satsningar på övriga akutsjukhus och på vården i Stockholms län.

NKS-projektet är även en viktig hävstång i Karolinska Universitetssjukhusets arbete med att anpassa verksamheten till den framtida vården i Stockholm. Det är Karolinska Universitetssjukhuset som har i uppdrag att planera för den vårdverksamhet som Karolinska Universitetssjukhuset ska bedriva framöver i Huddinge och Solna.

Byggprojektet Nya Karolinska Solna är nu klart, läs mer om NKS-projektet på SLL:s hemsida