Kort om BioClinicum

Runt 100 forskargrupper flyttar under 2018 in i en modern och kliniknära forskningsmiljö. Med flytten får vården i nya sjukhusbyggnaden och den patientnära forskningen i Solna en helt annan närhet än tidigare.

Här finns korta fakta om forskningsbyggnaden och vad som finns i den:

Forskningsbyggnaden

 • BioClinicum är en forskningsbyggnad som ligger intill nya sjukhusbyggnaden i Solna med det Akademiska stråket mellan byggnaderna.
 • Byggnaden har 11 våningsplan och en yta på över 40 000 kvm och består av tre huskroppar, två kärnor med och en så kallad mantel.
 • Här finns bland annat 195 laboratorier, ett kliniskt träningscentrum och ett planerat kunskapscentrum för världsledande avbildningsverksamhet.
 • Byggnaden har miljöer för både forskning och utbildning.
 • På våning 3 – 8, i manteln finns främst administrativa miljöer knutna till forskningslaboratorierna på våningsplanen.
På flera våningsplan finns lokaler för forskning/våtlabb.

I Bioclinicum finns bland annat:

 • en shop – en slags servicefunktion för de som jobbar i byggnaden och en central disk för laboratorieverrksamheten.
 • miljörum för sortering och sopsug för brännbart material.
 • ett pentry på varje våning – öppna för alla
 • konferensrum på varje våningsplan.
 • fryslagring med: –80oC-frysar och kryofrysar samt kryotappstation.

Verksamheter på våningsplanen

 • Forskning/våtlabb:

Flera våningsplan i byggnaden, rymmer miljöer för forskning med våtlabb.På våningsplanen samlas forskningsområden. Dessutom finns i byggnaden miljöer för imaging, utbildning och konferens och radiofarmaci.

 • Imaging: 

På ett våningsplan ska den senaste tekniken för avbildningsverksamhet/imaging  samlas. Våningsplanet är inte färdigt och under närmaste året pågår ett utvecklingarbete för att fylla lokalerna. Här finns redan nu bland annat en PET/ MR-kamera som ingår i landstingets stora utrustningssatsning. 

I BioClinicum finns flera utbildnings- och konferenslokaler.
 • Utbildnings- och konferenscenter och Kliniskt träningscenter:

Entréplan samlar lokaler för utbildning, undervisning och konferens. Här finns föreläsningssalar, grupprum, en informell mötesplats och en lounge. På Kliniskt träningscenter, KTC, bedrivs bland annat basal träning och klinisk färdighetsträning. Runt 16 000 vårdpersonal, studenter och externa besökare får avancerad färdighetsträning på simulatorer för bl a kirurgi, endoskopi, angiografi. Ytan i nya lokalerna ökar till 900 kvm från ca 450 kvm för att möta utbildningsbehovet. Här finns tre specialbyggda salar för avancerad simulering med separata debriefing- och manöverrum.

 • Radiofarmaci:

I byggnaden finns också  funktionsområde Radiofarmaci. Här bereder och tillverkas sterila radiofarmaka, injektionsvätskor som används för diagnostik, behandling och forskning. Målet är att få en fullt validerad och licensierad radiofarmacianläggning för att möta efterfrågan från kliniker, forskare och industri. Här finns även radiokemi och cyklotronverksamhet.

Om flytten

 • Särskilda flyttsamordnare håller i flyttplaneringen som har omfattat allt från att förbereda för utrustning som ska in och för den strategiska fryslagringen i byggnaden till avfallshanteringen.
 • De flesta forskargrupper flyttar in från sjukhusområdet, en del från KI campus i Solna och Huddinge.
 • Flytten sker stegvis under 2018, under våren och hösten. Fler verksamheter beräknas flytta in framöver.
 • Byggnaden driftsätts under 2018. Under 2019 ska den preliminärt vara i full drift.

Forskningsteman

Verksamheterna i BioClinicum är organiserade i forskningsteman. De håller huvudsakligen till på våningsplan 5 – 10. Här jobbar personer som har anknytning till Karolinska Institutet och/eller Karolinska Universitetssjukhuset. Forskningsinriktningarna hos de verksamheter som flyttar in är Barn, kvinnor & genetik, Åldrande, Kardiovaskulär, Inflammation/Infektion, Cancer och Neuro.

Om samverkan BioMedicum

På Karolinska Institutets område finns nybyggda forskningslaboratoriet Biomedicum . Biomedicum och BioClinicum bildar tillsammans en av Europas modernaste forskningsmiljöer för experimentell forskning.

Mer information om BioClinicum