Forskningsverksamheter i BioClinicum

Forskningsbyggnaden BioClinicum är organiserad utifrån forskningsteman som har sin har sina verksamheter samlade på våningsplan 5–10 i byggnaden.

Forskningstemana speglar de kliniska områden som forskningen bedrivs inom. 

  • De sex forskningstemana och med kort beskrivning av inrikting:

Barn, kvinnor och genetik

Studerar genetiskt betingade sjukdomar på molekylär nivå för att förstå mekanismerna för uppkomst och att tillämpa ny kunskap i genetisk diagnostik. Temat forskar även inom medicin, obstetrik, reproduktiv hälsa med mera.

Åldrande

Temat har en inriktning mot Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar samt skador i hjärnan och ryggmärgen. Har ett fokus på att identifiera den molekylära grunden för patologin.

Kardiovaskulär

Har en inriktning på mekanismer som rör hjärtattack, stroke, aneurysm, hjärtsvikt, tromboembolism, metabolism, inflammatorisk sjukdom och diabetes. Temat deltar i många gränsöverskridande nätverk med syfte att förbättra behandlingsresultat.

Inflammation/infektion

Inriktning på inflammatoriska sjukdomar, allergi, luftvägssjukdomar samt infektionssjukdomar. Studerar immunologiska mekanismer vid inflammatoriska sjukdomar. Infektionssjukdomar i fokus är HIV, malaria, lunginflammation och hjärnhinneinflammation orsakad av bakterier.

Cancer

Har en inriktning på cancer och liknande sjukdomar. Framför allt studier för att identifiera nya behandlingsstrategier men också att utveckla metoder för diagnos, prognos och precisionsmedicin.

Neuro

Studerar neurologiska och psykiska sjukdomar. Har ett fokus på neurologiska sjukdomar och skador i hjärna och ryggmärg inom stamceller och inflammation, neuroradiologi, neurofarmakologi, neurokirurgi samt psykiatri.