Forskningsbyggnaden BioClinicum

Med BioClinicum samlas en stor del av Karolinska Universitetssjukhusets forskningsmiljöer i Solna. Forskningsbyggnaden är en viktig del i att stärka den patientnära forskningen och att snabbt omsätta forskning till nya behandlingsmetoder.

Karolinska Universitetssjukhusets forskningshus är ett nav för den kliniska forskningen. Karolinska har ett tredelat uppdrag för vård, forskning och utbildning och BioClinicum är en viktig satsning för att öka integration mellan dessa. Här samlas närmare 100 forskargrupper inom ett geografiskt område, sammanlänkad med nya sjukhusbyggnaden Karolinska Solna och intilliggande Karolinska Institutet med Biomedicum och den prekliniska forskningen.

Här finns toppmoderna miljöer för forskning och utbildning för forskargrupperna att samverka inom och med den gemensamma infrastrukturen kan till exempel avancerad och dyrbar utrustning utnyttjas av fler. Forskningsverksamheten är uppbyggd kring sex forskningsteman och temana speglar de kliniska områden som forskningsverksamheten bedrivs inom. Målet är att nya forskningsrön snabbare ska leda till nya behandlingsmetoder inom vården och komma patienter till del. 

Här finns de olika forskningstemana och verksamheterna i forskningshuset BioClinicum.

Läs mer om BioClinicum