Karolinska tar nästa steg för PVC-fri blodtransfusion

Karolinska universitetssjukhuset har som mål att inom en överskådlig framtid vara ett av de första sjukhusen i världen att använda PVC-fria blodpåsar och bidra till säkrare vård och bättre miljö

Karolinska ska tillsammans med två europeiska företag, innan 2018 slut, etablerat kontakt med en partner som har styrkan att lansera PVC-fria blodpåsar på marknaden. Projektet ska ta fram en detaljerad plan för att göra leverantörskedjan och produkten redo för en marknadsintroduktion.

Sedan 2011 har Karolinska universitetssjukhuset deltagit i Life+ demonstrationsprojektet PVCfreeBloodBag, som stöds av en majoritet av hälsovårdsorganisationerna i Sverige. Det EU-finansierade projekt har drivits av offentlig sjukvård tillsammans med fyra europeiska plastbolag - Melitek A/S i Danmark, Wipak Oy i Finland, Primo Profile i Polen samt Haemotronic i Italien för att ta fram blodpåsar bestående av andra plastmaterial än PVC. Karolinska Universitetssjukhuset har haft en avgörande roll i projektet som ansvariga för utvärderingen av den PVC-fria blodpåsen. Life+ projektet är nu avslutat men arbetet fortsätter i Karolinskas regi med finansiering från SLL innovationsfond.

I dagsläget finns inga blodpåsar på marknaden som inte innehåller PVC eller ftalater. Detta samtidigt som vi vet att PVC innehållande mjukgörande ftalater både påverkar vår miljö och vår hälsa negativt. PVC kan orsaka miljöproblem i både tillverknings och avfallssteget, som inkluderar utsläpp av tungmetallstabilisatorer och ftalater (DEHP) samt frisättning av dioxiner och växthusgaser vid förbränning. En blodpåse tillverkad av PVC utgörs vanligtvis upp till 40 procent av mjukgöraren DEHP (Di(2-ethylhexyl)phthalate) som är klassificerat som reproduktionsstörande och hormonstörande.

PVCfreeBloodBag har med en helt ny värdekedja (supply chain) visat att det är möjligt att producera ett helt PVC-fritt set om fyra blodpåsar som klarar av att lagra röda blodkroppar och uppfyller framtagen kravspecifikation. Projektet har verkat för en ökad efterfrågan genom att sprida kunskap och medvetenhet tillsammans med europeisk hälso- och sjukvård. De har även tillsammans med bland andra HCWH Europe (Health Care Without Harm) verkat för en starkare lagstiftning gällande hormonstörande ämnen i medicinteknisk utrustning.

Projektet kommer fortsätta att verka för en ökad efterfrågan, är ni intresserade av att vara med och påverka möjligheten att få ut en PVC-fri blodpåse på marknaden så kan er organisation skriva på en avsiktsförklaring (letter of intent).

Kontaktperson: Gustav Eriksson, miljöchef Karolinska Universitetssjukhuset: gustav.l.eriksson@sll.se

PVC free blood bags