Vårdens specialavfall

Vårdens specialavfall är en del av det farliga avfall som genereras och hanteras inom sjukhuset. I avfallsinstruktionerna nedan beskrivs Karolinskas hantering av vårdens specialavfall.

Instruktioner/Anvisningar

Stöddokument

Svårt att försluta kärl?

Här hittar du anvisningar som hjälper dig med kärlen.