Källsorterat och hushållsliknande avfall

Källsortering möjliggör materialåtervinning och minskar vår verksamhets resursförbrukning. I avfallsinstruktionerna nedan beskrivs Karolinskas hantering av källsorterat avfall och hushållsavfall.

Instruktioner