Miljösmart avfallshantering

Sjukhuset har ett övergripande ansvar för hanteringen av avfall på Karolinska Solna och Huddinge.

För att de verksamhetsutövare som bedriver verksamhet i våra lokaler ska kunna bidra till Karolinskas miljöarbete med fokus på materialåtervinning och korrekt avfallshantering publicerar vi sjukhusets interna avfallsriktlinjer och anvisningar här.

Källsorterat och hushållsliknande avfall

Vårdens specialavfall

Farligt avfall

Riktlinjerna och anvisningarna gäller endast platserna Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Karolinska tar inget ansvar för användning av dessa riktlinjer och anvisningar på andra platser.