Patientupplevelse

Patienters upplevelse av sin vård och behandling på Karolinska är viktig för oss att känna till. Genom bland annat enkäter efterfrågar vi patienters synpunkter och upplevelse då det är en viktig kunskapskälla i vårt förbättringsarbete. På den här sidan kan du ta del av våra resultat och läsa om hur våra patienter upplevt sin kontakt med oss. Resultatet uppdateras automatiskt som svaren kommer in.

Enkäten som skickas ut automatiskt efter vård och behandling, innehåller fem frågor, varav helhetsbedömningen är en av dem. 

Denna tabell uppdateras en gång i månaden.

I tabellen ovan är resultatet uppdelat på verksamhetena. Sjukhuset är indelat i olika teman, vilkas namn är förkortade i tabellen. 

Tema ARM betyder Akut och Reparativ Medicin, och omfattar akutmottagningarna och många av sjukhusets kirurgiska verksamheter. 

Tema HKN betyder Hjärta Kärl och Neuro 

Tema HPK betyder Hälsoprofessioner och Kvinnohälsa

Tema IoÅ betyder Inflammation och Åldrande. Inflammation omfattar stor del av sjukhusets medicinska verksamheter

ME står för Medicinsk Enhet och omfattar i många fall mottagningarna inom verksamheten. Inom tema cancer är även vårdavdelningarna med i ett ME.

OO står för Omvårdnadsområde och i många fall omfattar det vårdavdelningarna inom ett område.