Sjukresor

Färdtjänst & sjukresa

Informationsdisken i huvudentrén på sjukhuset kan hjälpa dig att beställa färdtjänst när du ska resa från sjukhuset. Läs mer om färdtjänst

Om du behöver söka vård kan du bli beviljad att åka sjukresa med egen bil, taxi eller specialfordon/rullstolstaxi, om det finns medicinska skäl. Läs mer om sjukresor