Rullstol och rullator

För dig som har svårt att röra sig kan du låna rullstol under din vistelse på sjukhuset. Vänd dig till informationsdisken i huvudentrén på sjukhuset, Solna eller Huddinge, så får du hjälp att låna.

Du som öppenvårdspatient kan vända dig till Informationsdisken i huvudentrérna på sjukhuset för att låna en rullstol eller rullator under ditt sjukhusbesök.

Besök Informationsdiskens sida för att se vilka öppettider som gäller.