Besöksparkering

Här finns kartor där du kan se var det finns besöksparkeringar på sjukhusområdena i Solna och Huddinge.

Hitta och parkera på sjukhuset Huddinge

Hitta och parkera på sjukhuset i Solna

Hitta, kartor och parkera Danderyd, Rosenlund och Södersjukhuset