Biblioteket Medicinska delen för patienter

Nedan hittar du länkar till kvalitetsgranskade webbsidor och databaser med information om hälsa, sjukdomar och behandlingar. Mer information och hjälp kan du få på biblioteket.

Om sjukdom och hälsa

1177 Vårdguiden
Drivs av alla landsting och regioner i Sverige och innehåller information om ett stort antal diagnoser, undersökningar och behandlingar. Här hittar du också information om hur hälso- och sjukvården fungerar samt hur du hittar vård.

Cancerfonden
Fakta, diskussionsforum, länkar m.m om cancer.

Ovanliga diagnoser
Socialstyrelsens databas om ovanliga diagnoser.

Web4Health
Svar på frågor om psykologi, mental hälsa, relationer och samlevnad.

Rarelink
Nordisk länksamling för ovanliga diagnoser.

Om läkemedel

FASS.se för allmänheten
Information om olika läkemedels användningsområde, verkningssätt, biverkningar med mera.

Läkemedelsverket
Information om alla godkända läkemedel i Sverige.

1177 Vårdguiden
Sök efter läkemedel och praktiska råd om hur man tar mediciner.

På andra språk

Vårdverktyget
Sjukhusbibliotekens länksamling med patientinformation på andra språk.

MedlinePlus
Information om sjukdomar på engelska och spanska.

Web4Health
Svar på frågor om psykologi och mental hälsa på svenska, engelska, tyska, finska, italienska, polska och grekiska.

Låna böcker

Som patient och närstående kan du även låna medicinsk litteratur på biblioteket. Sök och reservera böcker i SLL-bibliotekens gemensamma katalog.

Kontakta Biblioteket Huddinge

Skicka e-post: Biblioteket
Adress: Plan 5, mittemot Apoteket, C2:59

Öppettider för Biblioteket Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Telefon: 08-585 800 65

Fax: 08-585 869 80

Bibliotekschef

Helena Kettner Rudberg
08-517 739 70

Kontakta Biblioteket Solna

Skicka e-post: Biblioteket
Adress: Plan 4 i gamla huvudbyggnaden (röda hissarna) A4:04

Öppettider för Biblioteket Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Telefon: 08-517 741 32
Fax: 08-585 869 80

Bibliotekschef

Helena Kettner Rudberg
08-517 739 70