Röster inifrån sjukhuset

Patientrepresentant Karl Rombo, omvårdnadsansvariga Yvonne Wengström, med flera berättar om deras roller och ger exempel på hur Karolinska fungerar utifrån vår verksamhetsmodell

 • Som patientrepresentant hjälper Karl Rombo Karolinska Universitetssjukhuset att utveckla neonatalvården till att bli värdebaserad. Att satsa mer på psykosocialt omhändertagande och att hålla ihop vården för hela familjen under lång tid är viktiga delar.

  – Vi har lyft fram de psykosociala aspekterna. Föräldrarna hamnar i en livskris. De kan till exempel behöva stöd för att knyta an till barnet och i sin relation till varandra. Där är det multiprofessionella teamet viktigt.

  Läs artikeln Patientens röst starkare i värdebaserad vård

 • Med Karolinskas nya organisation får omvårdnadsfrågorna en helt annan tyngd. Professor Yvonne Wengström är en av kontaktpersonerna för de omvårdnadsansvariga på tema- och funktionsnivå.

  – Äntligen får jag vara med och utveckla vården på ett sätt jag drömt om i flera år, säger hon.

  Läs artikeln Stort fokus på omvårdnad

 • Andningssvårigheter, trötthet och svullna fotleder är alla symptom på hjärtsvikt, ett allvarligt tillstånd som obehandlat kan leda till döden. Men nu ska patienter med hjärtsviktssymtom kunna träffa specialister och få behandling omgående, utan att ta omvägen över akuten, tack vare ett färskt projekt på Karolinska. Michael Melin, patientflödeschef och Frida Granström, sjuksköterska, berättar. 

  Läs artikel Patienter med hjärtsvikt ges snabbspår till dagvård

 • Ett nytt arbetssätt på thoraxintensiven i Solna ska minska köerna till hjärtoperation och frigöra intensivvårdsplatser.

  - Vi tror att vi genom vårt nya flöde kommer att kunna operera cirka 100 fler patienter per år. Det är en ökning med 12 procent jämfört med förra året, vilket är en väldigt stor ökning, berättar Björn Persson, funktionsområdeschef.

  Läs artikel De öppnar för fler hjärtoperationer

 • Överläkare och docent Jonas Schwieler brinner för elektrofysiologi. Därför bestämde han sig för att ta chefsrollen för det flöde som tar hand om patienter med takyarytmier, hjärtrytmrubbningar med snabba oregelbundna hjärtslag, inom Tema Hjärta och Kärl.

  – Jag vill påverka vården i den riktning jag tror på, säger han.

  Läs artikeln Ny yrkesroll under utveckling

 • Från och med år 2016 ska Karolinska Universitetssjukhuset utöka mängden dagkirurgi inom alla verksamheter. Målet är att 50 procent av all kirurgi ska bli högspecialiserad dagkirurgi inom några år.

  – Det blir bättre för patienten med mindre risk för infektioner, det minskar behovet av vårdplatser, det blir mer resurser på centraloperation för de svårt multisjuka patienterna och Karolinska kan leda utvecklingen av högspecialiserad dagkirurgi, säger Christer Rolf, överläkare inom ortopedi och projektledare för utvecklingen av den dagkirurgiska verksamheten.

  Läs artikel Stor satsning på dagkirurgi

 • Hur ska Karolinskas högteknologiska apparatur för radiologi, medicinsk strålningsfysik och nukleärmedicin, klinisk fysiologi och neurofysiologi samordnas och användas på bästa sätt? Det är en av de frågor Patrik Puhony, som precis tillträtt den nya rollen som operativ chef för Bild och funktion, har på sitt bord.

  – Jag är helt övertygad om att jag har sjukhussveriges roligaste jobb. Ju äldre jag blir desto viktigare är det att arbetet känns rätt i magen och hjärtat. Det gör det här på Karolinska. Det är fantastiskt att få bidra i vården med den kompetens jag har, berättar han.

  Läs artikeln "Jag har sjukhussveriges roligaste jobb"

Webbredaktör: Emilie Holmstrand

Granskare: Anne-Charlotte Knutsson , Kommunikationsdirektör

Uppdaterad: