23 feb 2022 12:00 -- 15:00
  Annan,  Digitalt

Sällsynta dagen- Hur kan vi skapa en reell förbättring för personer med sällsynta hälsotillstånd?

Webbinarium

Ett webinarium om patientnära forskning för personer med sällsynta hälsotillstånd. Här hittar du anmälan och mer info.

Läs mer och anmäl dig här:
https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet/centrum-for-sallsynta-diagnoser/temadagar-aktuellt/sallsynta-dagen-2022/


Centrum för sällsynta diagnoser och Riksförbundet Sällsynta diagnoser bjuder in till en eftermiddag med fokus på forskning utifrån både forskare- och patientperspektiv. Den sista februari varje år uppmärksammas de 300 miljoner människor runtom i världen som lever med sällsynta hälsotillstånd. Idag känner vi till ca 7000 olika sällsynta diagnoser. Under veckan som leder fram till sällsynta dagen vill vi sprida kunskap om det sällsynta och i år har vi valt att belysa patientnära forskning och hur forskningen kan skapa förbättring för personer med sällsynta hälsotillstånd.

Kontaktperson: Charlotte Willfors

Uppdaterad: