Historik

Avancerad vård i anpassade lokaler

De nya byggnaderna i Solna tog emot de första patienterna i slutet av 2016, Det tidigare nya Karolinska-projektet omfattade hela Karolinska Universitetssjukhusets verksamhet, för att skapa förutsättningar att bedriva den mest avancerade vården.

På Karolinska Huddinge kom en toppmodern interventions- och operationsbyggnad i bruk 2020.

Övergång till tematisk organisation

Den 3 juni 2016 gick Karolinska Universitetssjukhuset in i en ny tematisk organisation. Under en period har då sjukhuset haft två organisationsstrukturer - den tidigare med vårddivisioner och klinikstruktur. Övergången till den tematiska organisationen skedde successivt och 1 oktober 2017 gick de sista delarna av verksamheten över i en organisation med teman och funktioner. 

Från den 1 januari 2020 införde Karolinska en justerad verksamhetsmodell med syfte att förbättra samt förenkla och minska otydligheter i organisationen och utvecka organisationen vidare.

Samlad universitetssjukvård 2004

Den 1 januari 2004 bildades Karolinska Universitetssjukhuset. Verksamheterna vid Huddinge Universitetssjukhus och Karolinska Sjukhuset slogs då samman till en gemensam organisation.

1940 invigdes dåvarande Karolinska Sjukhuset och 1972 invigdes Huddinge Sjukhus.