Karolinskas förändringsresa

Hälso- och sjukvården förändras i en allt snabbare takt. På Karolinska Universitetssjukhuset ska vi vara drivande i denna spännande utveckling - i Stockholmsområdet, i landet och globalt. 

För att vara långsiktigt framgångsrika måste vi ständigt tänka framåt, samtidigt som vi hanterar de dagliga frågorna. På Karolinska Universitetssjukhuset finns mycket kunskap, kompetens och engagemang. Med gemensamma krafter kommer vi att nå långt. Under 2016 inför vi en ny tematisk organisation för att på bästa sätt möta de utmaningar vi står inför. Vi bygger upp verksamheten utifrån våra patienter och arbetar i interprofessionella och interdisciplinära team runt varje patientgrupp.

Vi kommer alltmer utgå ifrån, och arbeta tillsammans med patienten för att ge den allra bästa vården. Centralt är att organisera vården efter patientens väg genom vården och utgå från och mäta de värden som är viktiga för patienten- det som kallas värdebaserad värd.

Karolinska Universitetssjukhusets ska också förstärka uppdraget som universitetssjukhus. En viktig faktor är samverkan med Karolinska Institutet. Vi måste integrera vård, forskning och utbildning i allt vi gör. Dessutom ska innovationer implementeras på bästa sätt i behandlingen. Vårt nybyggda universitetssjukhus som snart står klart i Solna blir navet i ett Life Science kluster för akademi, forskning och näringsliv.

Bakgrunden till förändringen handlar om att:

  • medicinsk forskning har flyttat fram gränserna och sjukvården kan åstadkomma alltmer.
  • med digital teknik kan patienter engagera sig alltmer i sin egen behandling. Det är något som vi i sjukvården måste bemöta.
  • specialiseringen inom sjukvården har ökat och vården har blivit allt bättre. Samtidigt arbetar vi i stuprör. Det är många gånger svårt att se helheten i patientens väg genom vården.
  • Hälso- och sjukvården måste också hitta sätt att hantera skllnaderna i kvalitet och behandlingsresultat. 
  • Karolinska Universitetssjukhuset, har som många andra verksamheter inom sjukvården återkommande ekonomiska problem.

Om framtidens Karolinska

Sjukhusdirektör Melvin Samsom beskriver hälso- och sjukvårdens förändring, patientens roll och Karolinska i framtiden. Februari 2016 (engelskt tal, svensk text).

Föreläsningar på film