Ett nav för den translationella forskningen

Placerat i hjärtat av Flemingsberg Campus sammanför TRACK prekliniska och kliniska forskare för att stimulera den translationella forskningen i Huddinge. Med närhet till lärosäten, toppmoderna serviceverksamheter inom avbildningsteknik, genetik och cellterapi finns här unika förutsättningar för kunskapsutbyte och snabbare implementering av forskningsresultat.

Geografisk placering

TRACK är till största delen beläget i Novum som ligger i nära anslutning till Karolinska Universitetssjukhuset och flera lärosäten såsom Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan samt Södertörns högskola. Placeringen underlättar och banar väg för fler samarbeten och interaktioner - mellan såväl enskilda forskare som organisationer. 

Infrastruktur och forskningsmiljöer

Förutom specifika serviceverksamheter som till exempel Vecura och preklinisk imaging, finns det inom TRACK laboratorier, cellodlingsrum och gemensamma kontorsytor. Majoriteten av utrustningen delas även gemensamt vilket innebär att dyrbar utrustning kan utnyttjas av fler och forskargrupperna kan samverka. 

Mer om våra core-faciliteter och forskargrupper