Translational Research Center

Translational Research Center Karolinska University Hospital (TRACK) är sjukhusets forskningsnav i Huddinge. Här bedrivs preklinisk och klinisk forskning som snabbt kan göra skillnad för såväl enskilda patienter som vården i stort.

Webbredaktör: Sanne Jonsson