Samverkan

Karolinska Universitetssjukhusets kliniska forskning och utbildning av studenter sker i nära samverkan med Karolinska Institutet.

Det regionala  ALF-avtalet mellan  Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet (KI) är utformat för att ge goda möjligheter att vidareutveckla samverkan mellan lärosätet och sjukvården i Stockholms län. Syftet är att tillsammans, på ett avgörande sätt förbättra människors hälsa.

ALF är en förkortning för "Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården". Det nationella ALF-avtalet mellan staten och berörda landsting omfattar i huvudsak klinisk forskning.

Begreppet universitetssjukvård (USV) införs för att stärka kopplingen mellan akademien och hälso- och sjukvården. Universitetsjukvård är den del av hälso- och sjukvården som utformas med särskild hänsyn tagen till forskningens och utbildningens behov.

Samverkan mellan landstinget och KI organiseras på tre nivåer: ledningsnivå, sjukhusnivå/motsvarande och verksamhetsnivå.

FoU-samverkan