Medicinsk teknik

Arbe­tar du med eller kom­mer du att arbeta med med­i­cin­tekniska pro­duk­ter och behöver kun­skap angående regelver­ket för detta? KTA erbjuder en grundläggande kurs i regelverken för medicinsk teknik.

Innehåll

  • Vilka regelverk gäller i olika situationer av forskning och användande?
  • Vem har ansvaret?
  • Forskn­ing och kliniska prövningar med­i­cin­teknik – hur gör man?

Kurstillfällen

Planerat kurstillfälle i augusti 2023, anmälan kommer senare i vår.

Information om personuppgiftsbehandling

De personuppgifter som du registrerar vid anmälan till våra kurser och utbildningar kommer att behandlas för att administrera ditt deltagande. Uppgifterna kommer efter kursen/utbildningen att sparas i fem år som underlag för utfärdande av kopior av kursintyg. Kontakta oss via kta.karolinska@regionstockholm.se om du önskar få dina uppgifter raderade.

Våra utbildningar