Medicinsk teknik

Arbe­tar du med eller kom­mer du att arbeta med med­i­cin­tekniska pro­duk­ter och behöver kun­skap angående regelver­ket för detta? KTA erbjuder en grundläggande kurs i regelverken för medicinsk teknik.

Innehåll

  • Vilka regelverk gäller i olika situationer av forskning och användande?
  • Vem har ansvaret?
  • Forskn­ing och kliniska prövningar med­i­cin­teknik – hur gör man?

Inga planerade kurser för tillfället. Kontakta oss vid frågor eller intresse kta.karolinska@regionstockholm.se

Avbokningsvillkor: Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras 25% av kursavgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften.

Information om personuppgiftsbehandling

De personuppgifter som du registrerar vid anmälan till våra kurser och utbildningar kommer att behandlas för att administrera ditt deltagande. Uppgifterna kommer efter kursen/utbildningen att sparas i fem år som underlag för utfärdande av kopior av kursintyg. Kontakta oss via kta.karolinska@regionstockholm.se om du önskar få dina uppgifter raderade.

Våra utbildningar