Prövarkurs - ansvar och översyn

I anslutning till Grundutbildning i kliniska prövningar och GCP erbjuder KTA en heldag för dig som är nybliven prövare/ansvarig forskare eller ska gå in i denna roll. Utbildningen ger dig kunskap om ansvar och verktyg för att kunna genomföra en klinisk studie enligt gällande regelverk. Du kan välja att gå denna kurs i direkt anslutning till Grundutbildning i kliniska prövningar och GCP som ges över två dagar eller som en enskild kurs.

Innehåll

Du kan välja att gå Introduktionskurs för prövare/ansvarig forskare som en enskild kurs eller i direkt anslutning till Grundutbildning i kliniska prövningar och GCP som ges över två dagar. 

  • Studieprotokoll 
  • Avtal och budget 
  • Juridik 
  • Ansökningar 
  • Studieteam och gott forskningsklimat 
  • Forskningspersonerna och rekrytering 
  • Prövarpärmen och essentiella dokument 
  • Avslut av studie 
  • Slutrapportering 

Målgrupp

Du som är nybliven prövare/ansvarig forskare för en klinisk studie eller ska gå in i denna roll. Du kan med fördel gå Grundutbildning i kliniska prövningar i anslutning till denna utbildning för en grundläggande kunskap kliniska prövningar och GCP, om inte så behöver du ha ett tidigare erhållet GCP-certifikat.

Plats

En heldagskurs, kl 08.30-16.30 
Utbildningen hålls på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Lokalen meddelas närmare kurstillfället. Online-deltagande är ej möjligt. 

Intyg och närvaro

Ett kursintyg mejlas ut efter kursen. 90 % närvaro krävs för intyg. Obs om du enbart går den här kursen erhålls inget GCP-certifikat. 

Kursmaterial

Kursmaterial erhålls på plats. Alla presentationer kommer också att mejlas ut. 

Kursavgift

Enbart heldagskurs för prövare/ansvarig forskare:3600 kr 
I kursavgiften ingår lunch och fika.

Anmälan och kursdatum

Anmälan och datum för kursen finns på Lärtorget, Region Stockholms utbildningsplattform. 
Om du har tillgång till Lärtorget går du in här 
Om du INTE har tillgång till Lärtorget går du in här 

Önskar du gå både Introduktionskurs för prövare/ansvarig forskare och Grundutbildning i kliniska prövningar, behöver du anmäla dig till respektive kurs.

Avbokningsvillkor

Vid avbokning senare än 14 dagar innan kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Full avgift debiteras vid utebliven avbokning. 

Information om personuppgiftsbehandling

De personuppgifter som du registrerar vid anmälan till våra kurser och utbildningar kommer att behandlas för att administrera ditt deltagande. Uppgifterna kommer efter kursen/utbildningen att sparas i fem år som underlag för utfärdande av kopior av kursintyg. Kontakta oss via kta.karolinska@regionstockholm.se om du önskar få dina uppgifter raderade. 

Kontaktperson

Nasim Caspillo, 070-274 92 37 
nasim.caspillo@regionstockholm.se 

Funktionsbrevlåda: kta.karolinska@regionstockholm.se