Forum Stockholm-Gotland - en del av Kliniska Studier Sverige

Från och med 1a januari 2020 ligger den regionala noden för kliniska studier för sjukvårdsregion Stockholm organiserad direkt under Karolinska Universitetssjukhusets Forsknings- och Utbildningsdirektör. Nodföreståndaren är placerad vid Forsknings- och Utbildningsledningen. Noden Forum Stockholm-Gotland är en del av Kliniska Studier Sverige, ett samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner.

Webbredaktör: Petra Groth