Navigation eller frihandsteknik vid ryggkirurgi

Akronym SPINAV
Syfte Du ska genomgå en operation där skruvar kommer att placeras i ryggen. Normalt använder vi oftast så kallad frihandsteknik när vi placerar skruvarna. Det innebär att vi med hjälp av ryggens utseende och vår erfarenhet bestämmer var skruvarna ska placeras. På senare år har ny teknik gjort att det blivit lättare att se hur kotorna ser ut inuti. Precis som du kan använda en mobiltelefon för att se var du är på en karta, finns teknik som gör att det är lättare att se hur man ser ut inuti ryggen och vart man är på väg. Vi kallar detta för att navigera. Flera studier talar för att placeringen av skruvarna blir mer exakt med navigering, men att det tar längre tid. Vi vill nu göra en studie för att se om den nya tekniken verkligen är bättre för den som opereras. För att göra studien på bästa möjliga sätt så bestäms vem som ska opereras med frihandsteknik och vem som ska opereras med navigation med hjälp av lottning. Vi kommer att undersöka hur operation med frihandsteknik respektive navigation påverkar operationstidens längd, användning av röntgenstrålning, blödning, risk för komplikationer och hur länge man är inlagd på sjukhus.
Urvalskriterier 12 år eller äldre Operation av ryggradsdeformitet (skolios eller kyfos) med skruvar
Sökord skolios, kyfos
Tema/Funktion, Medicinsk Enhet Tema Akut och Reparativ Medicin, ME Trauma, akutkirurgi och ortopedi

Tillbaka

Uppdaterad: