Anmälningsformulär

Här anmäler du dig till introduktion och dialog om PiPPi på Karolinska Universitetssjukhuset 17 februari. Vi ser fram emot att ta del av dina erfarenheter och synpunkter på hur vårdens intressenter tillsammans kan stärka utvecklingen.


Förnamn och efternamn
E-postadress
Ange här på vilket sätt du är intressent i vårdens utveckling
Vilken organisation representerar du?
Vilken roll har du?
      

Kontaktperson: martina.ahlberg@sll.se

  

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska