Framtidens operationsrum ger bättre beslut

När vital information syns på storskärm och specialister lättare kan delta på distans får operationspersonalen bättre underlag för snabba och säkra beslut. Verksamheterna ska utveckla både teknik och nya arbetssätt i innovationspartnerskapet med Olympus.

Operationssalarna i den nya sjukhusbyggnaden i Solna kommer att ha så kallad systemintegration. Det ger snabb överblick över viktig information av olika slag – vitalparametrar, journaldata och bilder från operationssåret. Personalen kan också lättare koppla upp sig mot omvärlden under pågående operation för att få stöd av specialister som befinner sig på annan plats.

Testar tekniken i förväg

Före inflytt kan operationspersonal till viss del prova systemet i en testsal på Thorax-kliniken i Solna. Det ger inte bara möjlighet att testköra den nya tekniken i förväg, det blir också lättare för personalen att se var det finns förbättringspotential.

Utvecklar nya arbetssätt

Innovationsplatsen var med på ett tidigt stadium, för att identifiera behov och möjligheter tillsammans med verksamheten. Den nya operationsmiljön ska ge personalen de verktyg de behöver i det dagliga arbetet – och en möjlighet att utveckla nya arbetssätt för att förbättra patientflöden. Målet är att påtagligt förbättra både effektiviteten och patientsäkerheten i perioperativ vård, det vill säga före, under och efter operation.

 

Med några få knapptryck görs salen i ordning.

Innovationspartnerskap med Olympus

Vad: Utvecklar operationsmiljöer och flexibel endoskopi.

När: Etablerat 2014, avtal om 5 år, i samband med upphandling av medicinteknik till nya sjukhusbyggnaden i Solna. 

Verksamheter på Karolinska: Akutdivisionen, ANOP IVA, GastroCentrum, Medicinsk Teknik.

Framtidens operationsrum utvecklas i Solna

Aktuella innovationspartnerskap