Testar framtidens digitala teknik

En testmiljö för att utveckla och kvalitetssäkra digitaliseringen i vården. Det är ambitionen med innovationspartnerskapet med Hewlett Packard Enterprise.

I den nya sjukhusbyggnaden i Solna ger IT-infrastrukturen möjligheter att länka samman funktioner, processer och patientflöden på ett sätt som tidigare inte gjorts.

Inom ramen för upphandling av medicinteknik till den nya byggnaden ingår fleråriga innovationspartnerskap med olika näringslivsaktörer. En viktig framgångsfaktor för dessa partnerskap är möjligheten att effektivt kunna testa, utvärdera och förbereda implementeringen av de innovationer som tas fram.

Speglar verklig sjukhusmiljö

Tillsammans med Hewlett Packard Enterprise (HPE) skapas därför en högspecialiserad testbädd inom eHälsa och informations- och kommunikationsteknik, Karolinska Healthcare Center of Excellence.

Säkrare införa nya lösningar

Centrets närhet till verksamheterna – läkare, sjuksköterskor, teknisk personal och patienter – är avgörande för att snabbt och effektivt kunna identifiera nya problem, behov och lösningar som kan utvecklas, testas och utvärderas före implementering i verklig sjukhusmiljö.

Innovationspartnerskap med Hewlett Packard Enterprise

Vad: Skapa miljö för utveckling och utvärdering av informations- och kommunikationsteknik (IKT).

När: Etablerat 2016, avtal om 6 år, i samband med upphandling av medicinteknik till nya sjukhusbyggnaden i Solna. 

Verksamheter på Karolinska: eHälsa, Strategisk Sjukvårdsutveckling och Vårdproduktion (SSVP).

Aktuella innovationspartnerskap