Steril teknik har nyckelroll på sjukhus

Sterilenheten står inför utmaningar som kräver en optimering av logistiken i sin helhet. Tillsammans med Getinge utvecklas morgondagens lösningar.

Enheten ska bland annat ansvara för att samtliga 35 operationssalar i Solna får sterilt gods i tid. I det ingår hanteringen av ett centralt steril lager och lokala operationsförråd. Det utökade upp draget medför krav på att hålla öppet dygnet runt och helt ny kompetens hos personalen. Personalstyrkan kommer därför att fördubblas – från 25 till 50 personer.

Innovationspartnerskap med Getinge

Vad: Helhetslösning sterilteknik.

När: Etablerat 2014, avtal om 5 år, i samband med upphandling av medicinteknik till nya sjukhusbyggnaden i Solna. 

Verksamheter på Karolinska: Sterilteknik, Elektroteknik, Perioperativa och intensivvårdsprocessen, Medicinsk Teknik och MT Logistik.

 

Aktuella innovationspartnerskap