Vård av KOL-patienter i hemmet

Målet för projektet är att utveckla en generaliserbar lösning för vård av patienter i hemmet. Att vårda patienter i hemmet bidrar främst till att öka livskvaliteten för patienterna. Det bidrar också till en mer kostnadseffektiv vård.

Vi vill förse patienter i hemmet med videoteknik och sensorer samt införa en ny vårdroll, en vårdkoordinatorn, som samordnar vården kring patienten och stöttar patienten mellan vårdbesök på specialkliniken.

Projektets första fas omfattar KOL-patienter. KOL betyder Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom

Kontakt

Kristina Groth
Mobil: 070-085 66 64
E-post: Kristina Groth