Karolinskas Testbäddar

För att kunna genomföra bra idéer som skapas här på sjukhuset, på företag och inom forskningen behövs en testverksamhet där nya lösningar inom telemedicin, medicinsk teknik och eHälsa kan testas och utvärderas.

Testbäddarnas tjänster är en del av en tvärprofessionell test- och utvärderingsverksamhet som bidrar med de evidens beslutsfattare behöver för att införa dem i vården – och till att eventuella svagheter och risker kan identifieras och åtgärdas.

Projektet Karolinskas Testbäddar skapar förutsättningar för att underlätta utveckling, test och införande av nya produkter och arbetssätt som kan öka kvaliteten på vården och göra den effektivare och säkrare. Arbetet sker i bred samverkan mellan sjukvården, svenskt näringsliv, svensk akademi, patientföreträdare och andra innovationsfrämjande samarbetspartners.

Vi vill skapa ett unikt erbjudande som ska kunna användas av företag, akademi och inom vården, men även av andra utvecklingsprojekt inom Karolinska.

Kontakt

Kristina Groth
Mobil: 070-085 66 64
E-post: Kristina Groth