Patientenkät för telemedicin i Öppenvården

Enkäten fylls i efter varje videomöte du har haft med Karolinska. Vid frågor om enkäten, kontakta din kontaktperson på Karolinska.

Frågor markerade med * är frågor som är obligatoriska