Därför vill vi vara med och utveckla cancervården för unga

Fem unga vuxna som själva levt med cancer bidrar med sin erfarenhet i ett innovationssamarbete mellan stödföreningen Ung Cancer och Karolinska Universitetssjukhuset. Här berättar de varför de vill vara med och utveckla vården för tonåringar och unga vuxna med cancer.

 • Alexandra Lindvall

  Alexandra var 19 år när hon första gången fick diagnosen Dysgerminom (äggstockscancer) år 2010. Vid 26 års ålder fick hon återfall.

  – Jag vill vara med och utveckla vården till att bättre kunna tillmötesgå ungas behov, att unga ska få en egen, självklar plats inom vården samt att unga som söker vård för allvarliga symptom ska tas på allvar och få diagnos tidigare. Även eftervården behöver förbättras – för vem tar hand om mig nu när cancern är borta, men kroppen och själen är skadad?

 • Frida Caballero

  Frida var 18 år när hon blev diagnosticerad med bröstcancer, år 2014.

  – Jag vill påverka och förbättra vården. Med mina erfarenheter som drabbad och mina år i Ung Cancer vill jag ge en röst till alla unga med cancer. Jag vill att ungdomar ska tas på allvar, få tidiga diagnoser, få bättre uppföljning samt att vården ska vara bättre på att hjälpa unga när man är färdigbehandlad – i livet efter cancer.

 • Madeleine Yström

  Madeleine fick diagnosen Lymfom (Primär mediastinal storcelligt b-cellslymfom) i  maj 2017, då hon var 27 år gammal.

  – Det ligger mig varmt om hjärtat att få hjälpa andra och vara med och påverka. Jag vill vara med och förbättra vården för unga cancersjuka. Jag vill att framtida unga cancersjuka ska få bättre förutsättningar och en mer självklar plats inom vården.

 • Siri Kautsky

  Siri fick diagnosen Neuroendokrin cancer i pankreas vid 24 års ålder, år 2015.

  – Jag vill verka för att vården av unga vuxna med cancer ska bli bättre anpassad efter våra förutsättningar, speciellt för oss som har en obotlig sjukdom.

 • Isak Eliasson

  Isak var 24 år när han fick testikelcancer

  – Jag är angelägen om att unga vuxna ska få bättre tillgång till emotionellt stöd i vården, det engagerar mig mest. Jag har själv legat inlagd på sjukhus tillsammans med svårt sjuka och döende äldre människor. Då kände jag mig väldigt ensam. När jag fick möjlighet att påverka olika delar av vårdprocessen blev jag väldigt glad – speciellt eftersom fokus är på unga vuxna. Jag är också stolt över att vara med som man och dela de här efterheterna.

Hur kan livet bli bättre för unga med cancer?

Hur bör vården möta unga med cancer?

FILM. Om varför Karolinska Universitetssjukhuset driver innovation tillsammans med unga som har cancer.

Nyheter om att vara ung med cancer

Stöd för innovation i vården

Aktuellt från Innovationsplatsen

Webbredaktör: Erika Nydahl

Granskare: Therese Sjöberg , Handläggare, annan

Uppdaterad: