RARA samordnar vården för patienter med sällsynta diagnoser

Centrum för Sällsynta Diagnoser samarbetar med Innovationsplatsen för att starta en medicinsk multidisciplinär åldersövergripande mottagning med samordnade vårdkedjor. Raramottagningen ska samordna vården för patienter med sällsynta syndrom med multiorganproblematik.

På Centrum för Sällsynta Diagnoser CSD, Karolinska pågår nu, i samarbete med Innovationsplatsen, ett projekt att starta en medicinsk multidisciplinär åldersövergripande mottagning med samordnade vårdkedjor, Raramottagningen. Det ska bli en enhet för högspecialiserad vård som även ska stötta första linjens vård och icke-medicinskt omhändertagande av patienter med sällsynta syndrom med multiorganproblematik.

Målet är att skapa en one stop shop för patienterna som kontinuerligt förbättrar vården och omhändertagandet som helhet.

Jämlik vård och spjutspetskompetens

Genom att koncentrera patientgrupper och samordna vårdgivare och vårdnivåer erhålls en viss volym av patienter. Det innebär möjlighet till spjutspetskompetens och därmed ett bättre medicinskt omhändertagande, bättre möjligheter att utforma behandlingsrekommendationer och kvalitetsregister och större möjlighet att erbjuda patienterna jämlik vård och one stop shop. Samordningen gör också att vårdens resuresr kan utnyttjas effektivare.

Dessutom erbjuds fantastiska möjligheter till forskning, utbildning och kliniska prövningar, inte minst i samverkan med läkemedelsföretag och andra industripartners.