PiPPi – europeiskt samarbete för att utveckla upphandling av innovation

Sju ledande europeiska universitetssjukhus har gått samman för att utveckla vårdens förmåga att upphandla digitala hälso- och sjukvårdstjänster. Ett konsortium, lett av Karolinska Universitetssjukhuset, har bildats för att driva projektet som kallas PiPPi.

VIDEO Vad är poängen med PiPPi?

Se en film som förklarar varför vi bygger upp ett europeiskt samarbete kring innovation och upphandling

Syftet är både att proaktivt möta behovet av nya sjukvårdstjänster och vara nyskapande i att utveckla systematik för effektivare upphandling

Presentationsmaterial om PiPPi från introduktion och workshop 17 februari

Den 17 februari hölls en introduktion av PiPPi-projektet med efterföljande workshop. Omkring 75 representanter för patienter, näringsliv, vårdorganisationer, forskning, politik och myndigheter samlades för att diskutera hur det nya EU-samarbetet PiPPi bäst kan byggas upp.

Utöver vårdgivare och patienter involveras en mångfald av intressenter – företag, akademiska institutioner och beslutsfattare inom olika samhällsorgan. Syftet är både att proaktivt möta behovet av nya sjukvårdstjänster och vara nyskapande i att utveckla systematik för effektivare upphandling av innovation. Projektet finansieras genom Horizon2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Den digitala omvandlingen av hälso- och sjukvården kräver upphandling av innovativa lösningar, där samarbete mellan offentlig och privat sektor är en förutsättning. Dessa samarbeten ska utvecklas, och ge parterna möjlighet att effektivare och kontinuerligt kunna möta hälso- och sjukvårdens behov och övriga intressenters möjligheter och förväntningar.

Identifierar gemensamma behov av innovation i vården

– För att möta vårdens utmaningar kommer sju europeiska universitetssjukhus att bilda projektet Platform for Procurement of Innovation and Innovation of Procurement, som ska utgöra en gemensam kunskapsbas tvärs över nationsgränserna, säger Nicke Svanvik, som är innovations- och utvecklingsdirektör vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Han berättar vidare att projektet samlar expertis inom digital hälso- och sjukvård, patientfokuserad vård och upphandling med utgångspunkt i efterfrågan och behov, i syfte att ta sig an gemensamma kliniska behov av nya tjänster och produkter.

Kontakt

Martina Ahlberg, projektledare
Telefon: 076-551 90 35
E-post: martina.ahlberg@karolinska.se

Platform for Procurement of Innovation and Innovation of Procurement (PiPPi)

Projektet för att skapa Platform for Procurement of Innovation and Innovation of Procurement (PiPPi) pågick till år 2021, varefter ett nytt konsortium tog vid för fortsatt drift.

För mer information samt möjlighet att gå med i PiPPi Community of Practice, webbsidan med den digitala portal som stödjer samarbetet.

Deltagare i projektkonsortiet var Karolinska Universitetssjukhuset (Sverige), Erasmus University Medical Center Rotterdam/Erasmus universitetssjukhus i Rotterdam (Nederländerna), San Raffaele-sjukhuset (Italien), medicinska universitetet i Wien (Österrike), Vall d'Hebron universitetssjukhus i Barcelona (Spanien), AQuAS (Agency for Health Quality and Assessment) i Katalonien (Spanien), Helsingfors universitetssjukhus (Finland) och King's College Hospital (Storbritannien). Finansierat av Europeiska kommissionen.

 

Nyheter om PiPPi

 

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Kalendarium