Optimering av IBD-vården

Optimizing IBD care-adherence, cost and academy heter projektet som ska optimera vården för patienter med IBD-sjukdom.

Syftet är att optimera IBD-vården genom att inventera förutsättningar för att nå en förbättrad vårdkedja för patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar genom Leanbaserat patientflöde, säkrad effekt av läkemedelsbehandling – rätt behandling vid rätt tillfälle samt koppla patienter till kvalitetsregister samt underlag för akademiska studier.

Kontakt

Projektledare

Fredrik Öhrn
Telefon: 070-756 22 60
E-post: Fredrik Öhrn