Innovationslabbet för eHälsa

Vi erbjuder kunskap, drivkraft och en miljö i vårdens verklighet för provtryck av innovationer. Innovationslabbet för eHälsa är innovationsingången inom eHälso-området och drivs som ett gemensamt program mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet.

Labbets filmer:

Våra viktigaste fokusområden är mobil ehälsa, big data, information som följer patienten och
IT Governance - där vi fungerar som koordinator och drivkraft för informatikutvecklingen inom Stockholmsområdet med hjälp av trippelhelix strategin - samverkan mellan vård, industri och forskning.

Innovationslabbet för eHälsa drivs av både SLL och KI, som garanterar tillgång till den senaste forskningen både ur kliniskt och informatiskt perspektiv - optimala förutsättningar för en kontinuerlig utveckling av testbädden och Labbets arbetssätt.

En innovationsmiljö som kontinuerligt vidareutvecklas

Syftet med programmet är att genom provtryck av idéer (proof of concept) skapa både embryon till nya eHälso-lösningar och återanvändbara komponenter i form av ramverk och teknisk infrastruktur som det går att bygga vidare på.

Med andra ord skapar vi en verklighetstrogen innovationsmiljö med utbytbara delar som kan återanvändas i olika konstellationer för att provtrycka fler potentiella lösningar.

Vår ansats

Vi skapar förutsättningar för att utveckla Framtidens Hälso- och Sjukvård och vår ansats består av tre viktiga delar:

Patienten först

Patienten och patientsäkerheten sätts alltid i centrum och således ska vård och information både följa och involvera patienten.

Värdebaserad vård

Utveckling inom vården håller på att svänga över från att mäta volym till att mäta värde. Istället för att räkna ett vårdtillfälle vill vi kunna bedöma vilket värde vi genererar och detta kan bara göras med rätt data.

Nätverksbaserad vård

För att vårdkedjan ska bli så patientsäker och effektiv som möjligt måste informationen om patienten flöda mellan de olika vårdgivarna.

Vår strategi

Vi lyfter ut tre viktiga strategier i vårt arbete med innovation

Trippelhelix: samverkan mellan vårdverksamhet, forskning och industrin

I vårt labb skapar vi förutsättningar för kliniker, forskare och industripartners att tillsammans utveckla och testa nya, innovativa IT-lösningar för framtidens hälso- och sjukvård

Provtryck i en verklighetstrogen miljö

Vårt innovationslabb är till för att pröva om idén fungerar innan traditionell utredning och upphandling påbörjas.

Kommunikation

Det är avgörande att vår omvärld känner till oss. Vi satsar på kommunikation, både när det gäller att informera om vad vi jobbar med men även om hur vi jobbar. Samarbete, och därmed kommunikation är en framgångsfaktor för hela vår verksamhet.

Vad innebär ett provtryck (proof of concept)?

Det är när en idé testas i en så autentiskt verklig miljö som är möjligt, utan att göra avkall på säkerheten i vårdproduktionen.