Innovation mot infektion

I projektet ska vi utveckla nya innovativa lösningar som ska bidra till att minska antalet vårdrelaterade infektioner -VRI:er – och i förlängningen, även antibiotikaanvändningen samt problem med resistenta bakterier i sjukvården.

Vi ska tillsammans kartlägga möjligheterna att implementera innovationerna i sjukvården för ett minskat lidande för patienter och anhöriga samt för minskade sjukvårdkostnader.

I den skenande kostnadsutvecklingen inom hälso- och sjukvården vill vi bidra till att minska de 3,7 miljarder kronor som VRI årligen kostar Sverige. Arbetet utförs av en tvärdisciplinär konstellation med parter från sjukvården, näringsliv, akademi och institut, i dialog med myndigheter. Projektet är tvåårigt och drog igång under hösten 2012.

Vi ska kartlägga både vårdmiljö och -processer för att identifiera och kvantifiera risker. Lösningar ska tas fram för områden som identifierats som särskilt viktiga, såsom kateterrelaterade urinvägsinfektioner, postoperativ sårbehandling samt smittspridning i vårdlokaler.

Kontakt

Projektledare

Peter Löwenhielm
Mobil: 010-516 51 92
E-post: Peter Löwenhielm