Digitalt beslutsstöd EEG, Mål och Produktens funktionalitet

Vårt mål är att i samarbete med upphandlad leverantör utveckla, kliniskt validera och implementera en produkt baserad på AI-algoritmer, att använda som kliniskt beslutsstöd inom EEG tolkning, för förbättrad kvalitet, diagnostiska möjligheter och ökad effektivitet.

Produkten ska, givet ett kontinuerligt flöde av EEG registreringar, kunna göra minst följande:

  • Detektera EEG-mönster som iktalaktivitet, interiktalaktivitet, fysiologisk aktivitet, kortikal icke-fysiologisk aktivitet, enligt Hirsch et al 2013.
  • Sammanfatta klassifikationen av EEG-mönster (tex tidpunkt, antalet anfall per timme och mängden spikes per timme).
  • Leverera resultat i form av standard EDF-fil.
  • Implementeras på olika standardplattformar tex Windows, Unix och Linux.

Vidare har Beställaren ytterligare önskemål om funktionaliteter hos produkten, vilka identifierats utgående från befintliga kliniska behov. Utveckling av dessa funktionaliteter, och eventuellt andra, av leverantören föreslagna funktionaliteter, ska överenskommas mellan beställare och leverantör enligt bifogat avtal, och kan omfatta följande:

  • Produkten kan tillåta ändringar i de kliniska definitionerna på attribut.
  • Produkten kan sammanfatta underliggande EEG-kurvor och presentera/visualisera vid ronder och undervisning.
  • Produkten kan analysera i realtid, visa värden och larma t.ex. anfallsaktivitet via övervakningssystem
  • Produkten kan leverera resultat till journalsystem som Cosmic och TakeCare
  • Produkten kan prediktera anfallsaktivitet

Dessutom vill beställaren hålla öppet för ytterligare vidareutveckling av funktionaliteter baserade på uppfattningar om framtida potentiella behov och klinisk nytta inom området. Utveckling av dessa funktionaliteter, och eventuellt andra av leverantören föreslagna funktionaliteter, skall överenskommas mellan beställare och leverantör enligt bifogat avtal, och kan omfatta följande:

  • Beslutsstöd baserat på integrerade kliniska data (EEG, medicinska bilder, fysiologiska data, etc) och journaldata.

Produkten kan få användningsområde inom intensivvårdsavdelningar i Region Stockholm då kontinuerlig bedömning av hjärnans funktion är av stor vikt i bedömning och behandling av patienter inom intensivvården.

Mer information på Region Stockholm Inköps webb. Länk i faktarutan nedan.
Vid frågor om upphandlingsdokumenten, vänligen kontakta Peter Losman via peter.losman@sll.se (Det finns möjlgihet för möten 8-11 juli)

Deadline upphandling: 30 augusti 2019.

Karolinska Universitetssjukhuset upphandlar innovation av AI-verktyg

Aktuellt från Innovationsplatsen

Innovationspartnerskap