Framtidens Geriatrik

Den långsiktiga visionen är att Framtidens Geriatrik ska bidra till en ökad respekt för landets äldsta medborgare. Vi vill markera nya hjulspår mot ett samhälle där ett bättre bemötande av den äldre generationen kan få fäste.

Alla har samma rätt att respekteras

Vi vill alla bli äldre men vi är också rädda för att inte behövas, för att bli ensamma och för inte kunna ta hand om oss själva. Tänk om vi bara kunde se fram emot ålderdomen, med eller utan sjukdom. Tänk om vi visste att vi skulle vara trygga och respekterade i en social gemenskap, i ett samhälle som sätter högt värde till det bidrag vi gett under våra verksamma år.

Det är en självklarhet att vi alla har samma rätt att respekteras som de unika individer vi är, me när vi åldras förlorar vi i olika utsträckning vår autonomi. Vi blir plötsligt beroende av andras hjälp för att klara av de mest vardagliga uppgifterna. Det är här det är så viktigt att vi som har kontakt med äldre också aktivt värnar om deras integritet.

Vi har valt att börja resan inom den geriatriska vården. De allra flesta har någon erfarenhet av geriatrisk vård som patient, som anhörig eller som vårdpersonal. Vi kommer att satsa på förändringar som, vi vill, ska klinga an i samhällssjälen och som kan upplevas av alla som möter denna vård.

Det är genom förändringar av lokal, processer, teknik och aktiviteter som patienterna kommer att få ökad trivsel, där personal kommer ha tid att ge den vård de vill ge och där anhöriga kommer att känna sig trygga med den vård deras älskade anhöriga får.

Finansiering

Finansiering ska ske genom så kallad corporate social responsibility, CSR, där företag med relevant verksamhet för äldrevård deltar som partner i förändringsprocessen. Vi vill uppnå en symbios mellan sjukhus och näringsliv, där sjukhuset får nödvändiga resurser och där näringslivsparten får möjligheten att fylla ett högre syfte vilket också gagnar företagets marknadsföring

Våra fokusområden

Processer

Skapa förutsättning att leverera förstklassig vård genom bland annat förbättrad:

 • Social omvårdnadsplanering
 • Införande av social rond - en stund för varje patient att tala med personal om personliga intressen, som inte måste vara anknyta till deras sjukdom
 • Gott värdskap och servicetänk - symbol för gott bemötande
 • Nutrition – inkludera patientens preferenser
 • Enklare och effektivare läkemedelshantering
 • Smidig in- och utskrivning
 • Mobilitetslösningar genom användandet av läsplattor för både patienter och medarbetarteamet

Lokaler

Skapa vacker och energigivande miljö. För patienterna men som en lika viktig komponent för arbetande personal och för anhöriga som kommer på besök. Lokalerna ska genomsyras av tanken att verksamheten är viktig i forma av bland annat:

 • Design – skapa en trivsam miljö
 • Färger & symboler – för att lättare navigera i ny miljö, skapa säkerhet
 • Ljussättning – navigation, komfort, dygnsrytm
 • Konst – samtalsöppnare, kultur/aktivitet
 • Rehabutrustning
 • Hjälpmedel - ljudböcker, ergonomi; lyft, möbler
 • Ny teknik - larm, kameror
 • Utrymme tillägnat barn, så att familjer har lättare att komma på besök
 • Gemensamma utrymmen – personalrum, matsal, mötesrum
 • Tillgång till trevliga uteplatser på terrass/balkong eller annat alternativ

Team

Skapa grogrund för kompetenta, engagerade och motiverade medarbetare genom:

 • Värdegrund – samma respekt och bemötande av alla individer samt teamets egna vision om gott värdskap
 • Ett enat team utifrån patienten och inte utifrån roll och skift - en och samma kontaktperson
 • Kompetensmodeller
 • Utbildningar
 • Djupare involvering i forskning/förbättringsaktiviteter och Implementation
 • Planering av personalresurser för att alla patienter ska kunna komma ut på daglig promenad/stund i dagsljus på uteplats - park/terrass/balkong

Teknik/IT

Utveckla och förbättra teknikanvändandet för att stödja och förenkla processer ytterligare genom:

 • Mobilitetslösningar – arbeta nära patienten, aktivera, involvera patient/anhörig, förstärka kommunikation - visa bilder, resultat
 • Dokumentation
 • Virtuella möten – öka kvalitet och trygghet, mer kontinuitet med vårdpersonal, minska kostnader
 • Stödja och tydliggöra arbetssätt – påminnelser, dela kalendrar
 • Förenkla nuvarande system och behov av systemstöd 

Aktiviteter

För underhållning, sammanhållning, avslappning och gemenskap, som till exempel:

 • Aktiviteter som får patienter att känna sig hemma, som påminner dem om deras "vanliga liv"; pub/café-liknande "hörna" eller rum, liten kvarters-"korridors"-butik/shop
 • Aktiviteter som skapar sammanhållning; canasta, bridge, bingo, diskussionsklubbar, bokklubbar, filmvisning med historisk introduktion/föredrag
 • Sällskapsdjur; hunddagis på besök vid uteplats en dag/eller flera dagar i veckan
 • Guidad meditation och avkoppling
 • Grupp- och individuell träning

Kontakt

Projektledare

Tobias Hummel
E-post: Tobias Hummel