Diabetesappen gör livet lite lättare

– Jag förstår inte hur vi skulle ha klarat oss utan den nya appen, säger Clara Björklund, mamma till Meja, 6 år, som nyligen fått diabetes.

Meja har varit mån om att vara delaktig i sin behandling från första början och gillar sin app.

Appen är jättebra, säger Meja och visar hur den fungerar.

Det är dags för mellanmål och hon väljer bilder på kanelknäcke, bär och mjölk. Appen räknar ut mängden kolhydrater och meddelar hur mycket insulin Meja ska ta innan hon börjar äta.

Lättare för farfar vara barnvakt

Hemma har mamma, pappa och storebror anslutit sig till appen och använder den när de hjälper Meja med maten. Farfar gör likadant när han är barnvakt, liksom personalen i skolan.

Familjen var en av de första som erbjöds prova diabetesappen. Innan dess hade de räknat ut kolhydrater och insulinmängd manuellt, ställt upp i tabeller och knappat på miniräknare. Med fyra barn i familjen förvandlades måltiderna från en trevlig familjestund till en extremt stressig och laddad situation. ­Clara var ständigt orolig att hon räknat fel.

Beräknar rätt dos insulin

Dessutom skulle familjens pappersuträkning fotograferas varje dag klockan 14.00 och mejlas till läkaren, som kontrollerade och mejlade tillbaka en korrigerad dos.

– För den som är nyinsjuknad korrigeras ordinationen rätt mycket, så det blir täta kontakter med vården. Det är mycket lättare nu, via appen.

Äntligen får vi sova på nätterna

Meja har också en sensor på höger överarm, som mäter blodsockret. På så sätt slipper hon numera sticka sig i fingret för att mäta blodsockret varannan timme – dygnet runt. Det blev inte mycket sömn, varken för Meja eller föräldrarna. Nu räcker det med sticket från insulin­sprutan inför varje måltid.En stor förbättring för familjen – och för Mejas skola. Även hennes pedagoger fick tidigare sticka och mäta varannan timme.

Slipper oron när Meja är i skolan

Värdet syns både i Mejas egen telefon och föräldrarnas, som kan ha koll även när deras dotter är i skolan.

– Mejas blodsocker kan sjunka snabbt utan att hon får känningar och det kan vara svårt för omgivningen att förstå vad som händer. Kanske blir hon bara trött och ledsen eller får svårt att lösa uppgiften som klassen fått. Nu larmar telefonen om blodsockret sjunker drastiskt. Och jag kan koppla av, säger ­Clara Björklund.

Utvecklas av användarna

Appen utvecklades av Diabetesmottagningen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus och ett företag med hjälp av kontinuerlig feedback från användarna. Appen (Triabetes) var mycket uppskattad, men finns inte längre på marknaden. Barndiabetesmottagningen rekommenderar istället appen MySugar.

Ansvarig på Innovationsplatsen: Julia Stenström.

Varje resa börjar med ett första steg

Betydelsen av en enkel app ska inte under­skattas. Den kan ge lättillgänglig information, bättre underlag för behandling och smidigare dialog mellan patient och verksamhet. Appen kan ­också vara ett verktyg för att börja utveckla ­vården tillsammans.

Aktuellt från Innovationsplatsen