Akut dagvård för barn med cancer

Nu blir det lättare för barn med cancer att snabbt få vård utan att gå via akuten. På den nya dagvården möter barnen personal som känner dem och deras behov. Här ska också nya arbetssätt utvecklas utifrån patienternas och personalens behov.

Mer innovation för barn med cancer

Kortare väntetider, färre inläggningar och föräldrarna slipper oron för smittsamma sjukdomar i väntrummet på barnakuten. Den nya dagvården erbjuder snabb bedömning av barn som får feber eller andra besvär mellan cancerbehandlingarna.

Föräldrar har hört av sig och är jätteglada – och personalen är förväntansfull eftersom de ser så stor vinst för patienterna.

Det säger Nina Hultman, omvårdnadschef på Barnonkologen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Akutbesöken tuffa för familjerna

– En av de saker familjerna tycker är jobbigast med cancerbehandlingarna är just att de måste sitta på akuten emellanåt, säger Annika Mc Carthy, vårdenhetschef.

Hon betonar att det inte är akutkliniken i sig som är problemet, utan att det kan bli långa väntetider och att familjerna träffar olika och okända läkare och sjuksköterskor. Föräldrar beskriver sig som projektledare för sitt barns vård, som måste ha kontroll i mötet med ny personal. Det är tufft att om och om igen berätta barnets sjukdomshistoria, samtidigt som man är rädd att glömma avgörande information.

Avlastar akuten och avdelningen

Den nya dagvården bemannas av läkare och barnsjuksköterskor med utbildning och erfarenhet inom barncancer. Samtidigt som patienterna snabbt får tillgång till specialistkompetens avlastas både Barnakuten och Barnonkologen, som idag är hårt belastad med små möjligheter att hantera akuta besök. Verksamheten tillhör Nordens största barnonkologiska enhet och tar emot alla barn med cancer från SLL och Gotland. För vissa cancersjukdomar kommer patienterna från hela landet. De senaste två åren har antalet patienter ökat kraftigt.

Även barn som vårdas inom SABH (Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet) ska vid försämring kunna läggas in direkt via dagvården utan att passera akuten.

Det var inspirerande att träffa dem som utvecklat Hjärtdagvården. Vi kände att Wow! Det där kan vi också göra. Fast på lite annat sätt.

Öppnar för innovativa tankar

Den nya dagvården blir också en utvecklingsmiljö, där bland annat nya arbetssätt tas fram utifrån familjernas och personalens behov. 

– Nu har det hänt så mycket roliga saker, som BarncancerAppen, akuta dagvården och bra allokering med Nya Karolinska. Det gör oss mer öppna för innovativa tankar överhuvudtaget.

I en positiv spiral börjar man tänka lite längre än bara här och nu, säger Annika och Nina håller med:

Det är kul att vara med och starta något nytt – och det här är verkligen ett steg i rätt riktning för bättre barncancervård i Stockholm.

 

Hjärtdagvården står modell

Den akuta dagvården för barn med cancer utvecklas av Barnonkologen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus tillsammans med Innovationsplatsen, med stöd av Arbetsmiljölyftet – och med Hjärtdagvården som förlaga. En del av Innovationsplatsens uppdrag är att sprida nya lösningar. Nu kan alltså barn med cancer dra nytta av arbetet med att förbättra hjärtsviktsvården.

 

Nyheter – innovation för barn med cancer

Dagvården – en modell som kan kopieras

Akuta dagvården för barn med cancer är en efterföljare till en annan dagvård, Hjärtdagvården, som utformades som en modell som kan kopieras för fler diagnosområden. Grundkonceptet är att ge patienterna mer tillgänglig vård samtidigt som den egna avdelningen och akuten avlastas. Dessutom fungerar dagvården som utvecklingsmiljö för nya arbetssätt.

På Karolinska finns nu även Dagvård för barn med hormonsjukdomar och fler dagvårdsavdelningar av denna typ är på väg inom olika delar av sjukhuset. Dessutom har sex andra sjukhus visat intresse.

Verksamheter som är intresserade och vill veta mer kan höra av sig till innovationsplatsen@karolinska.se