Underhåll

MVTs Underhållsenhet fokuserar på att utföra förebyggande underhåll av medicinteknisk utrustning för att säkerställa att den är i toppskick.

Enheten arbetar efter leanprinciper och byggs upp ifrån grunden med nya arbetssätt. Tillsammans med Medicinsk Vårdteknologis förvaltningar planeras underhållet som sedan utförs i underhållsverkstaden alternativt på plats ute hos vårdverksamheterna.

Inom Medicinsk Vårdteknologi har förvaltningarna bland annat en roll att identifiera vilka utrustningar som bäst underhålls av våra interna medicintekniska ingenjörer för att uppnå kostnadseffektivitet och bästa möjliga service. Den nya Underhållsenheten startade upp sin verksamhet i Solna december 2019 och kommer successivt skalas upp i takt med att uppdragen utökas.

Nu fortsätter arbetet med att förbättra och utveckla tjänster och lösningar för att i så stor utsträckning som möjligt skapa betydande värde för Karolinska.

Kontaktuppgifter


Tf. Enhetschef
Joakim Alcobia
Epost: joakim.alcobia@sll.se