Lab och Primärvård

Vi arbetar med underhåll, kalibreringar och reparationer av utrustningarna på laboratorier och vårdavdelningarna.

Exempel på utrustningar är centrifuger, vågar, mikroskop, blodvaggor, slangsvetsar, fotometrar, termometrar, inkubatorer, HPLC, tryckmätare, Openlogger, kylskåp och frysar. Kunskapen om övriga laboratorieinstrument är väldigt god och vi hjälper till med andra instrumenttyper vid behov.
Se även Ackreditering och Kalibrering.

Kontaktuppgifter

Enhetschef
David Bryde
E-post: david bryde@sll.se