Verksamhetsnära tjänster

Verksamhetsnära tjänster (VNT) levererar teknikstöd och medicintekniska servicetjänster för att skapa förutsättningar för en säker och kostnadseffektiv vård på hela Karolinska. Utöver detta levererar vi tjänster för forskningsarbete till KI och KTH.

Vi supportar regionsövergripande system för intensivvård, läkemedelsautomater, patientmonitorering. Vi har lång erfarenhet av teknisk support och systemintegration avseende patientdatasystem för intensivvård och anestesi. Vår målsättning är att förse sjukhuset med bästa möjliga medicintekniska support för en säker och kostnadseffektiv vård, genom att stödja vid införande av ny medicinteknisk utrustning, medicintekniska informationssystem, integrationer, provuppställningar, samt teknisk expertis vid upphandlingar.

Vi erbjuder

  • Felsökning och avhjälpande åtgärder av medicintekniska utrustningar och system.
  • Vissa förebyggande underhåll och akuta reparationer av medicinteknisk utrustning.
  • Projektstöd vid införande av ny medicinteknisk utrustning, medicintekniska informationssystem, integrationer och provuppställningar.
  • Upphandlingsstöd vid upprättande av exempelvis kravspecifikationer.
  • Föreläsningar och praktiska utbildningar för studenter och vårdpersonal.
  • Råd och stöd kring hantering av medicintekniska produkter.

Sevice och underhåll av dialysutrustning

I VNT Huddinge ingår dessutom service och underhåll av dialysutrustning och vattenreningsutrustning, en omfattande del av vår verksamhet. För god och snabb service har vi verkstäder på alla dialysmottagningar inom Karolinska.

Vi utbildar även vårdpersonal som bemannar Karolinskas dialysmottagningar.

För patienter som själva genomför dialysbehandlingar i hemmet är tekniskt stöd en avgörande kvalitetsfaktor. Vi har goda möjligheter att med kort varsel finnas på plats.

Vår ambition är att ständigt förbättra kontrollmetoder och teknik för hög patientsäkerhet.

Vi erbjuder

  • Service på olika typer av dialysutrustningar
  • Tekniskt verksamhetsstöd
  • Bostadsanpassning, rådgivning vid installation av hemdialysutrustning
  • Utbildning av personal och patienter i medicintekniska system

Kontaktuppgifter

Enhetschef
Huddinge
Karolin Nyqvist
Epost: karolin.nyqvist@sll.se

Enhetschef
Solna
Magnus Andersson
Epost: magnus.lar.andersson@sll.se