Ackreditering och kalibrering

Medicinsk Vårdteknologi, Labb och Primärvård är ackrediterade enligt SSEN ISO/IEC 17025 av SWEDAC som kalibreringslaboratorium för storheterna fotometri, massa, temperatur, tryck samt varvtal.

Ackrediteringsområden

Spårbarhet

Spårbarheten är i samtliga fall till Svensk riksmätplats (RISE) för respektive storhet. För varvtal är den spårbara storheten frekvens.

Övriga kalibreringar

Vi utför även icke ackrediterade kalibreringar med spårbarhet inom ett flertal områden. Bl.a. LC-detektorer, lågtempboxar, CO2- inkubatorer, flourometrar, gasflöde, konduktivitetsmätare, relativ luftfuktighet m.m.

Förebyggande underhåll (FU)

Förebyggande Underhåll utförs på ca 5000 utrustningar per år bl. a. centrifuger, cellräknare, slangsvetsar m.m.

Andra tjänster

Utveckling av nya metoder för instrumentkalibrering är en tjänst vi kan bistå med. Vi har god kännedom om mätosäkerhetsberäkning, spårbarhet samt kvalitetsarbete i allmänhet. Vi har även tillgång till en avancerad finmekanisk verkstad och kan tillverka det mesta som behövs.

Priser och information

För priser och information om kalibreringstjänster kontakta David Bryde, Enhetschef Lab och Primärvård.

David Bryde
Telefon: 08-585 88 000
E-post: david.bryde@sll.se