Tore Curstedt: pristagare 2016

Hans läkemedel har bidragit till att hundratusentals för tidigt födda barn har kunnat räddas. För sin framgångsrika forskning tilldelades överläkaren och forskaren Tore Curstedt den 13 december 2016 priset för Genombrott i klinisk forskning.

Tore Curstedt får priset för att han tillsammans med framlidne Bengt Robertson utvecklat det första fungerade läkemedlet (Curosurf®) mot Respiratory Distress Syndrome (RDS) och på så sätt bidragit till att över en halv miljon spädbarn räddats till livet.

Respiratory distress syndrome (RDS) var under många år en av de ledande dödsorsakerna hos för tidigt födda barn. Surfaktant, som är ett lipoprotein, minskar ytspänningen i lungblåsorna och förhindrar att lungorna kollapsar. Respiratory distress syndrome orsakas av brist på surfaktant.

Redan 1959 klarlades mekanismen bakom Respiratory distress syndrome och olika försök gjordes för att ta fram ett läkemedel. Tore Curstedt, som hade en bakgrund inom klinisk kemi vid KI, inledde 1980 ett samarbete med perinatalpatologen Bengt Robertson och tillsammans arbetade de för att få fram ett medel som skulle kunna aktivera lungorna hos för tidigt födda. Samarbetet ledde till utvecklingen av Curosurf®, Cu som i Curstedt, Ro som i Robertson, och Surf som i surfaktant.

Idag är Curosurf® registrerat i 70 länder och det har getts i 3 miljoner doser.

Curosurf® beräknas ha räddat över en halv miljon spädbarn till livet

Tore Curstedt är anställd som överläkare vid divisionsstaben på Karolinska Universitetslaboratoriet (KUL) och han fortsätter att forska på surfaktant.

Om priset för Genombrott i klinisk forskning

Med priset vill Landstingets FoU-råd uppmärksamma och premiera en framstående klinisk forskare som genom sin forskning starkt bidragit till stor klinisk nytta och förbättrade förutsättningar för våra patienter. Priset delades ut för tredje året i rad.